Top
منبع تحت فشار VAREM ایتالیا

منبع تحت فشار VAREM ایتالیا

منابع فوق به عنوان مخزن تعادل جهت کاربری در سیستم های آبرسانی تحت فشار و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی و همچنین به عنوان منبع انبساط بسته در سیستم های سرمایش و گرمایش با ویژگی های زیر مورد استفاده قرار می گیرند 
-منابع تحت فشار فوق دارای دیافراگم قابل تعویض می باشند .
- جهت کاربرد های بادی - آبی مورد استفاده قرار می گیرند.
- فشار تنظیم شده اولیه  2 بار ( گاز نیتروژن ) می باشد .
- حد اکثر دمای مجاز عملیاتی 70 درجه سانتی گراد است .
- دارای رنگ قرمز یا آبی با پرداخت کاری رنگ با پوشش پودری پایدار می باشند .
- مطابق یا فراتر از معیارهای تائیدیه ارو پا برای منبع تحت فشار EC/23/97 بوده و تمام قطعات منبع که در تماس با آب هستند در برابر خوردگی دارای پوشش مقاومی هستند.


تماس بگیرید